Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2008, stand juli 2011

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2008, stand juli 2011. In Excel- en ODS-formaat.