Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2009, stand januari 2009

Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2009, stand januari 2009. In Excel- en ODS-formaat