Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2009, stand januari 2010

Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2009, stand januari 2010. In Excel- en ODS-formaat