Verdeling van uitkeringen uit het gemeentefonds 2010, stand januari 2010

Verdeling van uitkeringen uit het gemeentefonds 2010, stand januari 2010. In Excel- en ODS-formaat.