IOB Impact Evaluation - Primary Education Bangladesh

Evaluatie over de relevantie, efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid van de Nederlandse bijdrage aan het basisonderwijs in Bangladesh. Het onderzoek richt zich op het formele en niet-formele basisonderwijs, omdat de Nederlandse bijdrage hier voor 90% aan besteed werd.