IOB - Lessons learnt: Synthesis of literature on the effectiveness of investments in education

Deze systematische literatuurstudie is onderdeel van een bredere beleidsherziening van de Nederlandse steun aan het basisonderwijs in de afgelopen tien jaar, getiteld 'Onderwijs telt'. Het eerste gedeelte beoordeelt de gegevens over het effect van onderwijs op armoedebestrijding en vormt de rechtvaardiging voor de gedane investeringen door de Nederlandse overheid in het basisonderwijs. Het tweede deel is een overzicht van de literatuur over de effectiviteit van de belangrijkste onderwijsinterventies, die vaak werden opgenomen in de door Nederland ondersteunde sectorstrategieën van het basisonderwijs.