Regeling uitbraak LPAI Leudal

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 maart 2012, nr. 264792, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband maatregelen voor laagpathogene Aviaire Influenza in Leudal. Vanaf 18 maart 2012, 0.00 uur geldt er in een zone van drie kilometer rond het bedrijf waar vogelgriep is vastgesteld een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook varkens en herkauwers die op pluimveebedrijven in deze 3 kilometerzone staan mogen niet worden vervoerd.