Beantwoording kamervragen met kenmerk 2011Z18068 2011Z23188 2011Z22565 2012Z00717 en 2012Z00841

Sinds september 2011 heeft de minister Kamervragen ontvangen die niet eerder konden worden beantwoord. Met de aanbieding van het rapport van de Commissie van onderzoek COA en de reactie van het kabinet daarop is een deel van de vragen beantwoord. De beantwoording van de rest van de vragen hierbij.