Rapport Onderzoekscommissie COA

Rapport en aanhangsel van de Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De berichtgeving omtrent het COA en het verzoek van de Algemene Commissie voor Immigratie en Asiel van de Tweede Kamer om een objectief onderzoek te laten uitvoeren, vormen voor de minister voor Immigratie en Asiel de aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar het functioneren van het COA. Het onderzoek is uitgevoerd door de Commissie Rijsdijk/Scheltema. Voorliggende rapportage is het resultaat van hun werkzaamheden.