Kamerbrief met de reactie op rapport onderzoekscommissie COA

Brief van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) aan de Tweede Kamer met de reactie op het rapport van de Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).