Minister Schultz brengt bezoek aan Zuid-Korea

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) brengt van 17 tot en met 20 juni een bezoek aan Zuid-Korea. De minister is hier samen met vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en organisaties in de sectoren water inclusief deltatechnologie, watergerelateerde landbouw, stedelijke en landelijke gebiedsplanning en energie. Aan de missie, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, nemen 20 bedrijven en organisaties deel.

De focus van deze bedrijvendelegatie ligt op watermanagement vanwege de overstromingsproblematiek in Zuid-Korea. De missie staat stil bij de beschikbaarheid en kwaliteit van water, de relatie tussen landbouw en water en watergerelateerde onderzoeksontwikkelingen zoals energiewinning uit water. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben veel kennis en ervaring op deze terreinen en Zuid-Korea maakt hier graag gebruik van. Schultz van Haegen:De kustgebieden van Nederland en Zuid-Korea hebben gelijkenissen. We trekken samen op in de strijd tegen het water en de ambitie meer uit water te halen. Onze onderlinge samenwerking is klaar voor verdere ontwikkeling.

Minister Schultz brengt samen met ZKH de Prins van Oranje op 18 juni een bezoek aan de wereldtentoonstelling Expo 2012 in Yeosu. Op de Expo, met als thema ‘The Living Ocean and Coast’, presenteert Nederland zichzelf met een paviljoen rond het thema ‘Sustainable Dutch Deltas’. 's Avonds ontvangt de minister, samen met de Prins en het Nederlandse bedrijfsleven in Seoul de Zuid-Koreaanse minister van Land, Transport en Maritieme Zaken, de vice-minister van Milieu en de minister voor het Vier Rivieren Restauratie Project bij een diner ter gelegenheid van de Nederlandse handelsmissie. Tijdens het diner worden samenwerkingsverbanden getekend tussen enkele Nederlandse en Zuid-Koreaanse bedrijven op het gebied van smart grid-technologie ten behoeve van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld windmolens) en automatiseringssystemen en technologie voor dierenwelzijn voor duurzame veehouderij.

Op 19 juni opent minister Schultz het seminar ‘Water is Life’ over de waterproblematiek in Zuid-Korea en de oplossing die Nederland kan bieden. Op 20 juni spreekt ze bij het seminar over de Zuid-Koreaans-Nederlandse samenwerking bij het ‘Saemangeum-polder project’ in het kader van herontwikkeling van land en de strijd tegen het water.