Balie op Schiphol voor nieuwe reisdocumenten en DigiD’s

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf begin 2013 bij een balie op Schiphol hun reisdocumenten vernieuwen. Ook kunnen ze bij die balie een persoonlijke DigiD krijgen om zaken met de overheid via internet te kunnen afhandelen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken hebben op 31 juli een convenant getekend met Haarlemmermeer en Amsterdam voor een gezamenlijke pilot.

Wordt de pilot een succes, dan zal Haarlemmermeer de ‘Schipholbalie’ zelfstandig voortzetten. Naast Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen ook inwoners van de gemeente Haarlemmermeer terecht bij de balie voor het aanvragen of vernieuwen van een reisdocument (paspoort of identiteitskaart).

De Schipholbalie biedt een alternatief aan Nederlanders die in het buitenland wonen, en geen consulaire post in de buurt hebben waar reisdocumenten worden uitgegeven. Ze kunnen het vernieuwen van reisdocumenten dan ook regelen tijdens een bezoek aan Nederland. De Schipholbalie van Haarlemmermeer wordt daarmee de zesde locatie waar dat kan, de gemeenten Den Haag, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht  en Oldambt bieden deze dienst al aan.

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen op dit moment nog geen DigiD aanvragen, omdat hun huidige woonadres in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is opgenomen. Om te zorgen dat ook zij van online dienstverlening van de Nederlandse overheid gebruik kunnen maken, wordt het mogelijk bij een aantal balies een DigiD te verkrijgen. Naast de balie op Schiphol, is het de bedoeling dat ze voor hun DigiD ook terecht zullen kunnen op balies bij drie grensgemeenten (Echt-Susteren, Enschede en Maastricht), de gemeente Den Haag en het Nederlands Consulaat-Generaal te Antwerpen.