Bijlage 2: Onderwijsinspanningen taal en rekenen in po, vo en mbo

Regioplan heeft onderzocht hoe scholen inspelen op de eisen voor taal en rekenen zoals in de referentieniveaus beschreven.