Gesprek met Somaliërs zonder resultaat

De directeur-generaal Vreemdelingenzaken (Immigratie, Integratie en Asiel) en de loco-burgemeester van Den Bosch hebben woensdag overleg gevoerd met een delegatie van de Somaliërs die bij het kantoor van de IND demonstreren. Dit overleg waarbij de Somaliers werden bijgestaan door twee advocaten, is zonder resultaat gebleven.

De loco-burgemeester heeft de groep gemeld dat er weliswaar een recht op demonstreren is, maar dat dat niet op deze manier ingevuld kan worden of eindeloos kan voortduren. Op enig moment zal deze situatie moeten eindigen.

De directeur-generaal verzocht de groep terug te keren naar de onderdaklocatie in Vught waaruit ze afgelopen maandag vertrokken. Zij hebben allen één of meerdere zorgvuldige procedures doorlopen waarbij het oordeel steeds bleef dat zij geen asielbescherming nodig hebben. Daarom moeten zij terugkeren naar hun land van herkomst. Vanuit de opvanglocatie in Vught kunnen zij werken aan hun terugkeer naar Somalië met ondersteuning van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Indien de demonstranten denken dat er nieuwe redenen zijn waarom zij individueel wel in aanmerking moeten komen voor asiel, kunnen zij hiervoor een nieuwe procedure starten. Een asielvergunning kan echter niet afgedwongen worden door op straat te bivakkeren. 

De Somaliërs willen alleen meewerken aan beëindiging van de demonstratie en terugkeer naar de onderdaklocatie als de dagelijkse meldplicht versoepeld wordt en zij een document krijgen dat hun rechtmatige verblijf in Nederland aantoont. Verder wil de de groep dat de IND meewerkt aan het wissen van identiteitsgegevens uit het Europese asielregistratiesysteem zodat zij eventueel in een ander land asiel kunnen aanvragen. De eisen zijn voor het ministerie onbespreekbaar.