Het leefklimaat van jongeren in Almata, locatie Ossendrecht

Rapport van de Inspectie Jeugdzorg over het leefklimaat in de instelling en (samen met de Inspectie van het Onderwijs) de samenwerking tussen de instelling en de school in jeugdzorgplus.