'Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd'

Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) met de titel 'Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd. Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen'. De IGZ heeft de invoering van de zorgstandaard Diabetes en met name de rol van zorggroepen daarin onderzocht.