Knapen blij met Polman in VN-panel toekomst ontwikkelingssamenwerking

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken is verheugd over de benoeming van Paul Polman, CEO van Unilever, in het High Level Panel van de Verenigde Naties over de post 2015-ontwikkelingsagenda. Dit door secretaris-generaal Ban Ki-Moon ingestelde panel zal zich buigen over internationale afspraken na het aflopen van de Millenniumdoelen.

Nederland heeft bij Ban Ki-Moon aangedrongen op deelname van het bedrijfsleven aan dit panel. 'Ontwikkelingssamenwerking is aan hervorming toe. Juist het bedrijfsleven is een cruciale factor om de stap te kunnen maken naar meer zelfredzaamheid en internationale samenwerking', aldus Knapen. 'De keuze voor de heer Paul Polman is uitstekend. Hij is het boegbeeld van een bedrijf dat internationaal bekend staat als voorloper op het terrein van duurzaamheid.'

Milleniumdoelen
In 2015 moeten de in 2000 afgesproken Millenniumdoelen van de Verenigde Naties bereikt zijn. Het gaat om doelstellingen over onder andere onderwijs, moedersterfte, drinkwater en duurzaamheid. Economische groei in ontwikkelingslanden is daarbij onmisbaar. De VN-duurzaamheidstop in Rio de Janeiro erkende de rol die het bedrijfsleven speelt. Er is vooruitgang geboekt. Toch ziet het er naar uit dat in 2015 niet alle Millenniumdoelen worden gehaald.

'Het is daarom belangrijk om voor de periode na 2015 realistische afspraken te maken', stelt Knapen. Voor hem staat voorop dat ontwikkelingssamenwerking hard aan hervorming toe is. 'Ontwikkelingshulp van westerse landen is niet meer - zoals in de jaren zestig - de hoofdmoot van de kapitaalstromen naar ontwikkelingslanden. Bedrijven, particuliere fondsen en opkomende economieën als Brazilië en China spelen een veel grotere rol. Het is essentieel hen te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingsagenda.'

Rio20+
Paul Polman is tevens bestuurslid van het Verenigde Naties Global Compact programma, en het  Scaling up Nutrition-programma en is toekomstig voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development.Unilever lanceerde in 2010 het Unilever Sustainable Living Plan. Tijdens de VN-duurzaamheidstop Rio+20 ontving Unilever een prijs voor zijn Inclusive Business Model.