Kosten verkeersongevallen in Nederland: ontwikkelingen 2003-2009

In dit rapport wordt ingegaan op de kosten van de verkeersongevallen in Nederland. Inzicht in deze kosten en de ontwikkeling daarvan in de tijd maken het mogelijk om de problematiek van de verkeersonveiligheid op hoofdlijnen te volgen en te vergelijken met andere maatschappelijke vraagstukken.

M. de Wit, Rob Methorst ; ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
Delft : RWS, DVS, 08-2012