Ridder Militaire Willems-Orde Den Ouden overleden (video)

Ridder Militaire Willems-Orde Frits Jan Willem den Ouden is gisteren op 98-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Breda. Hij was de oudste nog levende Ridder MWO en tevens de laatste die bij de Koninklijke Luchtmacht heeft gediend.

De oud-luchtmachtmilitair verdiende zijn sporen onder meer door zijn inzet tegen de Japanners in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De in 1914 geboren Hagenaar begon op 22-jarige leeftijd overigens als officier bij de artillerie. Eenmaal ‘in de oost’, voormalig Nederlands-Indië, schoolde hij om naar de vliegdienst, waar hij in 1939 zijn groot militair vliegbrevet haalde. Onder zijn leiding wisten de Nederlandse bommenwerpers de Japanners veel schade toe te brengen. Dit ging altijd gepaard met groot gevaar voor eigen leven, getuige ook de ruim honderd kogelgaten in zijn vliegtuig bij een van de aanvallen

FRITS DEN OUDEN: Ik geloof dat ik geboren ben op de dag dat de aartshertog neergeschoten is eigenlijk de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog.

Twee jaar later ben ik met mijn vader meegegaan naar Nederlands-Indië naar Bali, waar hij benoemd was als gouverneur.

Op mijn vijfde is mijn vader weer teruggegaan naar Nederland.

Mijn vader is toen gescheiden dus toen ben ik bij allerlei families in huis geweest.

In 1933 was er enorm veel interesse voor een baan bij de KMA, want het was crisistijd.

Toen heb ik gekozen voor artillerie Nederlands-Indië want het leek me interessant om Nederlands-Indië weer 's terug te zien.

Als artillerie-officier benoemd tot commandant van fort Tjowek.

En fort Tjowek was een van de forten die de marinebasis Soerabaja beschermden.

Een jaar of twee gezeten en toen kwam er een oproep voor de opleiding tot vlieger en dat leek me eigenlijk ook wel erg interessant.

Toen heb ik me daarvoor opgegeven en nog geslaagd ook.

In 1942 werd ik overgeplaatst naar mijn oorlogsbasis en die lag op Midden-Borneo.

Heel kort daarna was de aanval op Pearl Harbor en begon de oorlog dus echt en net zoals we verwacht hadden zakte meteen een eskader Japanse schepen af naar het zuiden om de oliebronnen bij ons in bezit te nemen en daar heb ik dus de Japanners toen diverse keren gebombardeerd.

Als wij daar een aanval deden, dan werden we ook vaak door jachtvliegtuigen van de Japanners aangevallen meteen.

Een van die aanvallen herinner ik me nog dat m'n rechtervleugelman, we gingen dan met een patrouille van drie werd neergeschoten en brandend naar beneden stortte.

Maar ik ben toch ook wel geraakt, dat de kogels vlak langs m'n oor vlogen en dat ik geen contact meer kon krijgen met m'n luchtschutter die achterin zat en die bleken ze dood te hebben geschoten.

Een week later kregen we nog een veel grotere aanval want toen zakte de Japanse vloot af naar het zuiden, naar Balikpapan en dat was de grootste oliehaven van Borneo.

Daar heb ik mijn Militaire Willems-Orde voor gekregen.

Niet ik alleen, maar de twee andere squadroncommandanten ook.

En dat heb ik op een heel merkwaardige manier gehoord.

Ik zat daar op een vliegveld in Midden-Java en toen zaten we naar de radio te luisteren en toen werd er gezegd dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd om de eerste luitenant-vlieger Den Ouden te benoemen tot Ridder in de Militaire Willems-Orde. Verrek, dat ben ik, zei ik.

Maar nee, je voelt je geen held, hoor. Je hebt gewoon je plicht gedaan.

B-25

Den Ouden werd in 1942 voor zijn inzet beloond met een Militaire Willems-Orde. De jaren daarna leidde hij Nederlandse vliegers op in Amerika op de Royal Netherlands Military Flying-School en vloog hij vervolgens nog vele missies vanuit Australië met een B-25 Mitchell bommenwerper van het 18e Squadron. Na de oorlog keerde Den Ouden terug naar Nederland waar hij op juni 1950 met eervol ontslag ging.

Metaal

Jarenlang werkte Den Ouden voor een metaalbewerkingbedrijf en in 1970 richtte hij de voormalige scheepswerf 'De Amer' op. Er zijn jaarlijks 100 motorboten gemaakt voor de wereldmarkt, die vooral voor patrouilles gebruikt werden. Op 60-jarige leeftijd verkocht hij het bedrijf en ging hij met pensioen

Warm hart

Behalve de Militaire Willems-Orde, Ridder vierde klasse, ontving Den Ouden ook het Vliegerkruis, het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor de Orde en Vrede. Den Ouden bleef  defensie en de luchtmacht een warm hart toedragen en was een graag geziene gast op vele bijeenkomsten waar hij geanimeerd verslag deed van zijn ervaringen. Den Ouden was 9 maart van dit jaar nog te gast bij de luchtmacht toen luitenant-generaal Sander Schnitger het commando over dit krijgsmachtdeel overnam van zijn ranggenoot Jac Jansen.

Oudste

Er zijn nu nog 7 levende Ridders MWO over. De Engelsman Ken Mayhew (1917) is nu de oudste. Verder zijn het de Edward Fulmer (USA, 1919) en de Nederlanders Albert Hoeben (1920), Cornelis van den Hoek (1921), Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill (1918), Giovanni Hakkenberg (1923) en de enige actief dienende militair kapitein Marco Kroon (1970).