Vaccinatie tegen blauwtong weer toegestaan

Veehouders mogen vanaf 1 augustus 2012 hun dieren weer vaccineren tegen blauwtong. Sinds februari 2012 heeft Nederland de blauwtongvrijstatus. Bij een vrijstatus was vaccinatie tot nu toe niet toegestaan. Omdat de Brusselse regels zijn aangepast mag het nu weer.

De Europese richtlijn voor blauwtong is pasgeleden aangepast. Ook blauwtongvrije lidstaten mogen vaccinatie toestaan als dat gebaseerd is op een risico-analyse. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft deze risicoanalyse opgesteld. De conclusie is dat het risico op herintroductie iets groter is ten opzichte van de situatie van vóór 2006 omdat blauwtong mogelijk nog aanwezig is in Zuid-Europa. Het introductierisico zal in de toekomst waarschijnlijk afnemen tot op het niveau van 2006.

Registratie

Ondanks het lage risico is een uitbraak zoals die in 2006 niet uit te sluiten. De aangepaste regels maken het nu mogelijk dat veehouders, bij een toenemende dreiging, meteen zelf tot vaccinatie kunnen besluiten. Vaccinatie tegen blauwtong hoeft alleen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geregistreerd te worden als de dieren bestemd zijn voor export naar landen buiten de EU.