Beantwoording Kamervragen over de ontwikkeling van een breder welvaartsbegrip

Antwoorden van staatssecretaris Knapen (BZ) op schriftelijke vragen gesteld door de leden van de PVV-fractie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over de ontwikkeling van een breder welvaartsbegrip.