Uitstelbrief op Kamervragen over een leeftijdsgrens voor esthetische ingrepen

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over een leeftijdsgrens voor esthetische ingrepen.