Kaart van het 1 kilometergebied Hagestein

Kaart van het gebied waar vanaf 10 augustus 2012, 18.00 uur een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.