Koopstarters op de woningmarkt

Onderzoeksrapport over de positie van starters op de koopmarkt en de ondersteunende startersregelingen