Aanbiedingsbrief met nieuwe Commissievoorstellen

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Knapen (BZ) aan de Tweede Kamer met 9 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  • Fiche 1: Verordening financiële aansprakelijkheid bij investeringsgeschillen van investeerders uit derde landen.
  • Fiche 2: Verordening betalingsbalansfaciliteit voor niet-eurolanden.
  • Fiche 3: Mededeling Europese strategie voor sleuteltechnologieën.
  • Fiche 4: Mededeling bestrijding belastingfraude en belastingontduiking.
  • Fiche 5: Verordening handelsgerelateerde maatregelen visserijproducten.
  • Fiche 6: Pakket inzake technische controles voertuigen.
  • Fiche 7: Mededeling betere toegang tot wetenschappelijke informatie.
  • Fiche 8: Mededeling gezamenlijke strategie voor een partnerschap tussen de EU en het caribisch gebied.
  • Fiche 9: Mededeling ontwikkeling EU beleid voor Noordpoolgebied.