Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2012, stand januari 2012

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2012, stand januari 2012. In Excel- en ODS-formaat.