Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 15 oktober 2012

Aanbiedingsbrief van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ) aan de Tweede Kamer bij de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2012.