Beantwoording Kamervragen over ontwerpbegrotingen 2013

Antwoorden van de ministers Spies (BZK) en Leers (IenA) op vragen van de Tweede Kamer over de ontwerpbegrotingen 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De antwoorden hebben betrekking op vragen over de ontwerpbegroting 2013 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en het BES-fonds (H).