Aanbiedingsbrief bij wijziging besluiten participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen enzovoorts

Nahangbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer met het besluit tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.