Advies Raad van State bij wijziging Wet studiefinanciering 2000 in verband met meeneembare studiefinanciering

Advies van de Raad van State bij het voorstel tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering.