Wijziging Wet studiefinanciering 2000 in verband met meeneembare studiefinanciering

Voorstel tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering.