Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2011, stand december 2012

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2011, stand november 2012. In Excel- en ODS-formaat.