'Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het mbo en ho' (herziene versie)

Herziene versie van het rapport 'Inventarisatie derivaten bij
onderwijsinstellingen in het mbo en ho' van de Inspectie van het Onderwijs. Bijlage C is aangepast.