Aanbieding brief Inspecteur-Generaal Onderwijs over rapportage Inventarisatie derivaten

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij een brief van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs. De brief heeft betrekking op het rapport 'Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO' van 20 november 2012.