Aanbiedingsbrief met verslag Raad Algemene Zaken 20 november 2012

Aanbiedingsbrief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer met het verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 november 2012.