Aanbiedingsbrief met verslag Raad van Buitenlandse Zaken van 19 november 2012

Aanbiedingsbrief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer met het verslag van de Raad van Buitenlandse Zaken van 19 november 2012.