Aanbiedingsbrief wetswijzigingen in verband met intrekken langstudeerdersmaatregel

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000. Dit in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel.