Beantwoording Kamervragen over geweld in de Braziliaanse sojateelt

Antwoorden van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP), Jan Vos (PvdA) en Schouw (D66) over geweld in de Braziliaanse sojateelt.