Beantwoording Kamervragen over herinvoering doodstraf in Turkije

Antwoorden van minister Timmermans (BZ) op vragen van het Kamerlid Dijkhoff (VVD) over uitlatingen van de Turkse premier over het opnieuw invoeren van de doodstraf in Turkije.