Beantwoording Kamervragen over het niet door de Kroon vernietigen van de programmabegroting 2012 van de gemeente Haaksbergen

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Schouw (D66) inzake het niet door de Kroon vernietigen van de programmabegroting 2012 van de gemeente Haaksbergen.