Kamerbrief over dialoog met stakeholders over veredelingsvrijstelling

Brief van staatssecretaris Verdaas (EZ) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de dialoog met de stakeholders over een veredelingsvrijstelling.