Kamerbrief over latere behandeling wetsvoorstel Kwaliteitsinstituut

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de gevolgen van behandeling na het kerstreces van het wetsvoorstel inzake het Kwaliteitsinstituut.