Kamerbrief over natuurherstel Westerschelde

Brief van staatssecretaris Verdaas (EZ) aan de Tweede Kamer over zijn reactie op de brief van de Europese Commissie over het natuurherstel in de Westerschelde. De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hierom gevraagd per brief van 7 november 2012.