Marine zoekt voor politie naar bewijsmateriaal

Duikers van de Koninklijke Marine zoeken vandaag in Den Haag naar bewijsmateriaal in een strafzaak. Dit gebeurt op verzoek van de politie Haaglanden. De 6 militairen waren al in de residentie in verband met een havenbeschermingsoefening in Scheveningen.

Het zestal van de Defensie Duikgroep (DDG) zoekt momenteel een Haagse vaart af. Ze gebruiken daarbij hoogwaardige sonarapparatuur, daardoor valt gericht te duiken op verdachte objecten.

De DDG ondersteunt regelmatig civiele autoriteiten. Zo voert de groep standaard een preventief explosievenonderzoek uit bij staatsbezoeken, grote evenementen en havenbezoeken van buitenlandse oorlogsschepen. De marineduikers worden op verzoek van Justitie ook  regelmatig ingezet om drugs, wapens of vermiste personen op te sporen.