Nota naar aanleiding van verslag bij wetswijzigingen in verband met intrekken langstudeerdersmaatregel

Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel.