Wetsvoorstellen en majeure amvb's uit het regeerakkoord

Dit overzicht bestaat uit 3 onderdelen:

  • wetsvoorstellen en majeure algemene maatregelen van bestuur (met een beslag van meer dan € 50 miljoen) benodigd voor de uitwerking van het regeerakkoord;
  • bij de Tweede en Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen;
  • overige wetsvoorstellen die in voorbereiding zijn.