Beslissing op WOB-verzoek aan EZ over het Capaciteitsadvies Elektriciteit en Telecom/ICT (CAET)

Bij het ministerie van Economische Zaken  is op 7 augustus 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over het Capaciteitsadvies Elektriciteit en Telecom/ICT (hierna: CAET). De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt. Eenzelfde verzoek is aan het ministerie van Veiligheid en Justitie gedaan.