Natuurmeting op kaart

De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer.