Openstelling burgemeestersvacature Houten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Houten (circa 48300 inwoners), vacant per 4 december 2012.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.018,17 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht (tel. 030-2582448) of worden gedownload via www.provincie-utrecht.nl. Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief twee referenten op te geven met vermelding van adres en telefoonnummer.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” te vermelden. Sollicitaties moeten vóór 7 februari 2013 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.