Samenvatting en conclusies Groot Project Ecologische Hoofdstructuur

Rapportage over de voortgang van het eerste jaar (2011) van de decentralisatie van de Ecologische Hoofdstructuurr (EHS).